Nad hladinu všednosti

Předběžný harmonogram soutěže

Harmonogram

Praha zná vítěze mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie,
je jím tým dánského studia Bjarke Ingels Group.


Mezinárodní architektonickou soutěž o podobu Vltavské filharmonie vyhlásilo hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)na konci srpna 2021. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti bylo předem vyzváno také 5 renomovaných architektonických ateliérů. V listopadu 2021 oznámila mezinárodní porota vybrané finalisty – ti odevzdali 19 soutěžních návrhů, ze kterých v květnu 2022 vzešel vítěz, Bjarke Ingels Group. Mezi umístěné patří kromě BIG také Barozzi Veiga + Atelier M1, Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti, Snøhetta.


Všechny soutěžní návrhy jsou k vidění zde.


Finalisty soutěže byli:


 1. ALA + OV-A
 2. MVRDV
 3. OFFICE KGDVS + Christ & Gantenbein
 4. Mecanoo + CHYBIK+KRISTOF
 5. Barozzi Veiga + Atelier M1
 6. Sou Fujimoto Architects
 7. Cobe + Lundgaard & Tranberg Architects
 8. ŠÉPKA ARCHITEKTI
 9. Bjarke Ingels Group
 10. Henning Larsen Architects
 11. Carrilho da Graça Arquitectos
 12. JAJAArchitects
 13. Bevk Perovic Arhitekti
 14. Petr Hájek Architekti
 15. Diller Scofidio + Renfro
 16. Snøhetta
 17. Ateliers Jean Nouvel
 18. David Chipperfield Architects +Jakub Cigler architekti
 19. SANAA

Rozhodnutí mezinárodní poroty zveřejnilo hlavní město Praha společně se svým Institutem plánování a rozvoje (IPR) 17. 5. 2022 během slavnostního večera v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Vítězný projekt moderního hudebního centra, které v budoucnu vznikne v pražských Holešovicích, nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale přináší i nápaditá řešení veřejného prostoru, počítá se zpřístupněním břehu řeky a otevírá venkovní terasy filharmonie včetně střechy všem bez rozdílu. Při výběru vítězného návrhu bylo nutné brát v potaz mnoho aspektů. Parcela pro filharmonii v současnosti setkávání lidí spíše komplikuje, než podporuje, a tak byl důraz kladen nejen na architekturu a provoz budovy, ale také na návrh veřejných prostranství přilehlého okolí. Vltavská filharmonie se v podání dánského studia BIG stane pulzujícím centrem života na Vltavské – směrem na východ od budovy se bude rozprostírat nový městský park, jižní strana otevře přístup k vodě, na západní straně vznikne náměstí a na sever se naskytne pohled na novou městskou část Bubny-Zátory. Budova samotná bude zájemcům přístupná ze všech směrů a úrovní.

Ambicí Vltavské filharmonie je přilákat nejen fanoušky klasické hudby, nýbrž širokou veřejnost. Vítězný návrh ateliéru BIG počítá s vybudováním tři sálů, bude se zde však nacházet také hudební oddělení a kreativní hub Městské knihovny v Praze, návštěvníci se mohou těšit na kavárnu či střešní restauraci a mnozí jistě využijí i nabídku vzdělávacích aktivit. Střecha bude v případě Vltavské filharmonie pokračováním veřejného prostoru náměstí – stupňovitá forma umožní zájemcům vystoupat až na její vrchol a to bez nutnosti vstupu do budovy, každý si tak bude moct vychutnat jedinečný panoramatický výhled na celou Prahu.

Vltavská filharmonie bude zároveň sídlem dvou orchestrů – Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a České filharmonie. Oba orchestry zde najdou odpovídající rezidenční prostory, ale i zázemí pro rozšíření svých edukačních programů pro veřejnost, jež jsou nedílnou součástí činnosti obou subjektů. Zapojeny budou také hudební školy nejrůznějších úrovní, které budou moci prostory Vltavské filharmonie využívat pro svou výuku. Zástupci České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, stejně jako Městské knihovny v Praze se podíleli na zpracování zadání pro architektonickou soutěž, byli přizváni k porotování soutěže a mohli se tak vyjádřit k potřebám jednotlivých subjektů.

Vítězný architektonický ateliér Bjarke Ingels Group s pobočkami v Kodani, Londýně, New Yorku, Barceloně a Šen-čenu zaměstnává odborníky z řad architektů, designérů, inženýrů, ale také teoretiků, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, výzkumem a vývojem budov. Mnohé návrhy studia BIG, které vzniklo v roce 2005 v Kodani pod vedením dánského architekta Bjarkeho Ingelse, jsou jedinečné použitím průkopnických technologií a často vynikají popíráním tradičních konvencí a rozměrů, jako je tomu například v případě Amager Bakke, moderní spalovny odpadů v Kodani, která funguje zároveň jako lyžařská sjezdovka, LEGO House v dánském městě Billund, který připomíná kostičky známé stavebnice nebo budovy Méca (Maison de l´Économie Créative et de la Culture en Nouvelle-Aquitaine) ve francouzském Bordeaux. Portfolio atelieru zahrnuje také návrhy obytných budov, muzeí nebo výstavních center.

Po potvrzení výsledků architektonické soutěže zastupitelstvem hl. m. Prahy v červnu 2022 bude následovat jednání o smlouvě na dopracování návrhu, zpracování projektové dokumentace s vítězem a získání potřebných povolení k zahájení stavby. Finální etapa by měla začít výběrem zhotovitele stavby během roku 2026. Se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027, nový koncertní sál by měl být dokončen za 10 let, tedy v roce 2032.

Základní údaje

 • Parcela pro budovu Vltavské filharmonie: 4 ha
 • Hlavní koncertní sál pro cca 1800 diváků
 • Malý sál pro cca 700 diváků
 • Multifunkční sál pro cca 500 diváků
 • Prostory pro menší akce a konference pro cca 200 diváků
 • Sídlo 2 orchestrů: Symfonického orchestru hlavního města Prahy a Česká filharmonie
 • Hudební oddělení Městské knihovny, které bude srdcem Kreativního Hubu
 • Zkušebny, studia, edukační prostory
 • Prohlídková trasa

Finalisté

Bjarke Ingels Group

Autor: Bjarke Ingels, Brian Yang
Spolupracující osoby: AED PROJECT Aleš Marek, Šárka Schneiderová; John Henley, Karel Košek, Tomas Hradek; NAGATA ACOUSTICS Marc Quiquerez, Neza Kravanja; THEATRE PROJECTS Findlay Ross, Mark Stroomer; BURO HAPPOLD George Keliris, Kostis Lysikatos, Michael Keverne; SYSTEMATICA Tiffanie Yamashita; FRONT Marc Simmons, Jill Fredrickson

Vltavská filharmonie je zkomponována jako meandrující cesta od břehu řeky na střešní terasu. Proudy veřejnosti a pražská belvederová náměstí spojují městský život s hudbou v jejím srdci. Pražské sály jsou stvořené dominanty na pohled, vyladěny pro zvuk, orchestrovány funkčně i pro spojování lidí. Z této rytmické struktury vystupuje symfonie kolonád a balkonů jako platforma pro veřejný život. Expresivni i pragmatická, nová filharmonie se stane klíčovou dominantou Prahy. Od řeky až na střechu.

Barozzi Veiga + Atelier M1

Autor:Alberto Fernandez Veiga, Fabrizio Barozzi
Spolupracující osoby: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas, Tereza Březovská, Martin Holba, Václav Jirásek, Motoo Komoda, Marc Quiquerez, Noémie Liotard, Findlay Ross, Mark Stroomer, Rod Manson, Leonard Grosch, Martin Schmitz, Leonard Schmidt

Romantická architektura budovy nové filharmonie, inspirovaná dynamikou metropole a plynutím hudby jako řeky, vytváří nový orientační bod zakořeněný ve městě a přináší aktivní, dynamický a prostupný veřejný prostor otevřený k řece. Vertikální forma budovy, vypínající se jako maják pod pražským nebem, vytváří architekturu schopnou souznít s pražským panoramatem a pulsujícím velkoměstem, schopnou aktivovat v lokalitě Vltavská život a rozvoj.

Bevk Perović arhitekti

Autor: Matija Bevk, Vasa J. Perović, Kaja Stopar, Martin Tomažič, Blaž Goričan, Rok Primažič, Mitja Usenik, Samo Bojnec Valentin Tribušon Ovsenik
Spolupracující osoby: Miomir Mijić, Gašper Blejec, Niko Kristanič

Nová Vltavská filharmonie je koncipována jako koncentrovaný objem – vertikální řada na sebe naskládaných koncertních sálů, které „uvolňují“ okolní pozemek, aby se mohl rozvíjet jako velký park/náměstí. Stohováním koncertních sálů je dosaženo optimálního rozložení prvků budovy, což umožňuje současné využití všech funkcí budovy. Velké lobby a foyery, vznášející se nad střechami města, poskytují panoramatický výhled na celé město. Tři koncertní sály skryté uvnitř nabízejí nejlepší možný hudební zážitek a jsou završeny koncertní scénou pod širým nebem na střeše, s kavárnami a restaurací sloužícími uživatelům a návštěvníkům budovy i města. Průsvitný plášť z litého skla, opona zavěšená mimo objem, se v noci třpytí nad Prahou.

Petr Hájek Architekti

Autor: Petr Hájek, Matyáš Barák, Jan Janoušek, Tomáš Pevný, Nikoleta Slováková, Martin Stoss, Natália Sýkorová
Spolupracující osoby: Marc Quiquerez, Juraj Cholvádt, Tereza Havránková, Sára Gebauerová, Matúš Sumbal, Petr Sadovský, Dušan Zoula, Michal Dědourek, Ladislav Říha, Milan Hlava

Architektura návrhu filharmonie vychází z inspirace řekou Vltavou a její energií. Proudění vody je transformováno do vnějších tvarů sálů, interiéru i všech detailů budovy. Foyer hlavního sálu je otevřen velkým oknem směrem na panorama historického centra města Prahy a na řeku Vltavu. Budova v sobě integruje architekturu se špičkovými technologiemi prostorové i stavební akustiky. Velká péče byla věnována napojení komplexu na veřejné prostory a dopravní systémy města.

Snøhetta

Autor: Kjetil Trædal Thorsen, Daniel Berlin, Jette Cathrin Hopp
Spolupracující osoby: Tom Lamming, Knut Stockhusen, Alberto Sanchez, Dominik Pleva, Marc Quiquerez, Noémie Liotard, Rasmus Sorensen, James Burlumi

Navrhujeme architekturu, kde jsou překračovány hranice běžného a linie přestávají být ostré. Ptáme se sami sebe – můžeme vytvořit architekturu, kde se úspěšně střetává více ontologií? Nová kvalitní demokratická půda – spíše platforma než budova. Naší odpovědí na tuto otázku je šikmost a extrémní horizontalita – opravdu veřejná a skutečně otevřená – prostupná na více úrovních a osách, doslova a fenomenologicky. Ve hře je posun litosférické desky nesmírnými a násobícími silami.

JAJA Architects

Autor: Jakob Steen Christensen, Jan Yoshiyuki Tanaka, Kathrin Susanna Gimmel
Spolupracující osoby: Stephen Dietz-Hodgson, Connor Forecast, Julie Kongsbak, Alice Miller, Evita Marioglou, Magnus Tollnes Kjærnes, Tateo Nakajima, Matthew Atwood, Ed Arenius, Philip Wright, David Hegarty, Connor McGrath, Rory McGowan, Jens Linnet, Karolina Potoczniak, Zala Dimc, Dominika Misterka

Od dopravní situace k urbanistickému katalyzátoru a centru hudebního života v Praze. Představujeme si, že vytvoříme kulturní místo nové generace pro setkávání, kde se filharmonický sál a městský život spojí v jedno. Výchozím bodem pro náš návrh je vytvoření kvalitního veřejného prostoru, který poskytuje přirozené místo pro setkávání milovníků hudby i široké veřejnosti. Tím, že stavíme na lidsky a urbanisticky zaměřeném přístupu, formujeme filharmonický sál a vytváříme budovu s vysokými ambicemi na veřejný prostor a kulturní zážitek, kde vzniká jedinečné prostředí pro nepřetržitý městský život a hudbu podél Vltavy.

Samotná velikost pozemku předurčuje náš urbanistický návrh jak pro budovu, tak i veřejný prostor. Prostor zde vidíme jako katalyzátor urbanistické proměny Bubnů a Holešovic. Pozemek považujeme za základ transformačního plánu Holešovice Bubny – Zátory a měl by být zvýrazněn charakteristickou stavbou, místem setkávání a zároveň napojen na Holešovice a nábřeží.

Filharmonie se nachází na rozhraní dvou os, začátku magistrály a modro-zelené struktury podél Vltavy. Navrhujeme hybridní typologii budov, která spojuje městské ulice se zřetelnými fasádami a zároveň ustupuje a nabízí okolí a návštěvníkům velkolepou krajinu a park s výhledem na Prahu.

Střecha filharmonie, navržená jako přirozená integrovaná veřejná krajina ve městě, je přístupná pro pěší ze všech čtyř rohů budovy. Krajina střechy se skládá z řady plošin, kapes a otvorů vytvářející porézní scenérii a pulzující život kolem filharmonie. Centrálně na střeše se krajina zvedá a vytváří dva monumentální objemy ve tvaru údolí. Údolí vytváří jak průchod, tak porézní panoráma a výhledový koridor ze severu. Pokud jde o prostor krajiny a objem, je průčelí naprogramováno tak, aby umožňovalo jak variace, tak aktivity na střeše.

Krajina filharmonie se vpisuje podél majestátní řeky Vltavy a jejího zeleného a svěžího nábřeží. Nábřeží podél filharmonie je součástí zeleného propojení a parkové struktury vedoucí od Letenských sadů po zeleném nábřeží a dále směrem na východ k plánované lávce pro pěší spojující Rohanské sady. Panorama filharmonie je při pohledu z historického centra Prahy součástí vltavsko-zelenomodré stavby, která je protějškem „Města věží“.

Největším přírodním bohatstvím lokality je řeka Vltava. S novým dopravním plánem se tramvajová doprava po Nábřeží Kapitána Jaroše posouvá a uvolňuje prostor pro naklonění východní části silnice do severního tunelu pod mostem a stále umožňuje 4 jízdní pruhy – dva v každém směru. Úpravou komunikace získáváme prostor pro vytvoření velkorysého městského prostoru a protažení lobby až k nábřeží s využitím plného potenciálu vltavského nábřeží.

Diller Scofidio + Renfro

Autor:Charles Renfro, Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio, Benjamin Gilmartin
Spolupracující osoby: 4CT, Siebert+Talaš, Tomáš Janeček, Michel Desvigne, Buro Happold, Stantec Prague, Fisher Dachs Associates, L’Observatoire, Nagata, AECOM, Transsolar, Mobility in Chain

1. Zmenšování
Pro zachování měřítka okolní městské struktury je lokalita rozdělena na třetiny ve směru od Hlávkova mostu po Negrelliho viadukt a rovněž ve směru od Antonínské ulice k řece Vltavě. Výsledná síť devíti polygonů vymezuje umístění hmot budov a veřejných prostranství. Podloubí nové konstrukce železničního viaduktu umožňuje propojení s Pražskou tržnicí i novou čtvrtí Bubny-Zátory , v obloucích jsou umístěny pronajímatelné obchody i restaurace.

2. Město k Řece, Řeka k Městu
Stupňovité krajinářské řešení překlenuje stávající nábřeží Kapitána Jaroše a propojuje Vltavu i novou nábřežní promenádu s areálem filharmonie a okolní čtvrtí. Dvě formálnější náměstí v severovýchodním a severozápadním rohu pozemku propojují život uvnitř i vně budovy a nábřežní park. Veřejnost může procházet od zastávek MHD k nábřeží, aniž by musela vstupovat do budovy.

3. Individuální a Společná Identita
Každý ze tří sálů – Hlavní sál, Malý sál a Víceúčelový sál – tvoří vlastní výrazný objem a má jedinečnou identitu. Tyto tři hmoty budov obklopují společné nádvoří a jsou vzájemně propojeny v podzemních podlažích. Centrálně umístěná, převážně transparentní hmota, v níž se nachází Kreativní centrum, přitahuje návštěvníky do hlavní haly a k centrální pokladně. Z haly vedou cesty přímo k víceúčelovému sálu v horním patře a k hlavnímu a malému koncertnímu sálu napravo a nalevo a na nádvoří.

4. Čtvrtý Sál
Čtvrtý sál – nádvoří – je letní scénou pro venkovní veřejné koncerty a akce. Centrální pozice nádvoří nabízí prostor pro rozmanitý repertoár a široké publikum. Nádvoří je vybaveno integrovanou infrastrukturou pro zvukovou techniku a osvětlení. Při deštivém počasí lze nad nádvořím roztáhnout skládací střechu. Další prostor pro představení pod širým se nachází přímo na nábřeží. Přírodní terasovitý amfiteátr je součástí krajinného řešení a je orientován s výhledem na řeku a na přistavitelné plovoucí pódium.

5. Městská Vrstva
Bezbariérová vrstva parteru propojuje všechny části pozemku. Tato vrstva zahrnuje uliční úroveň severních náměstí, centrální vstupní halu, s propojením do kreativního hubu a víceúčelového sálu, úroveň orchestřiště Hlavního sálu na východě a Malého sálu na západě, nádvoří a nábřežní park na jihu.

6. Společná Obálka
Jednotný plášť z místního pískovce a tvarovaného skla spojuje obvodové fasády všech tří hmot. Zvolený materiál odkazuje na bohatou historii pražských zděných staveb i modernistické experimenty se skleněnými fasádami. Materiál umožňuje střídavě využívat efekty neprůhlednosti, průhlednosti a průsvitnosti, a tedy odhalovat nebo naopak skrývat hmoty sálů a zákulisní aktivity uvnitř budovy.

7. Horizont
Jednotlivé hmoty objektu filharmonie vytvářejí ve výšce zhruba 7 metrů nad úrovní ulice z perspektivy chodce jasný průhled mezi obytnou čtvrtí a nábřežím. Toto vizuální propojení zve všechny kolemjdoucí k návštěvě filharmonie, ať už se vstupenkou na koncert nebo bez ní.

OFFICE KGDVS + CHRIST & GANTENBEIN

Autor: OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Christ & Gantenbein International AG
Spolupracující osoby: AcousticsRD, Schnetzer Puskas, Inside Outside BV

Nová filharmonie pro město Keplera je dokonalou krychlí. Jedná se o celistvý hudební box (hrací skříňku). Elegantní nástroj vyvinutý výhradně pro hudební mizanscénu, profesionální a precizní: jeho velká městská okna vystavují různá foyer vstříc městu a vizuálně jej zapojují do hudebního života, který se uvnitř odehrává. Díky své prominentní poloze přímo na břehu Vltavy a podél magistrály vytváří tento Velký dům hudby park a náměstí. Náměstí představuje jak budovu, tak město a chce je proměnit v metropolitní celek. Park v zadní části je ekologickým majákem pro novou budoucí čtvrť, která je ve vývoji.

Vertikálním uspořádáním programu Vltavské filharmonie jsme dosáhli minimálního otisku. Tato malá plocha nám umožňuje radikálně přehodnotit otevřený prostor kolem budovy, mezi řekou a novou městskou čtvrtí, prostor, který může být opravdu veřejný. V severní části, směrem k nové zástavbě, vyplňuje polovinu pozemku skutečný park s velkými stromy, zatímco na západě se hlavní náměstí vedoucí k Music Boxu stává velkým pevným veřejným prostorem s vodní plochou. Na břehu řeky pokračuje podél Vltavy promenáda v celé délce. Toto nábřeží umožňuje, aby se Vltava stala nedílnou součástí areálu a okolního města.

Navzdory malému půdorysu dominuje monumentální budova Music Boxu o rozměrech 72x72x72 m pozemku. Svou rozlohou přímo navazuje na řeku Vltavu a okolní město. Uvnitř město pokračuje vertikálně, s foyer a hudebními sály na různých úrovních. Velkorysá okna otevírají interiér směrem k neuvěřitelným výhledům na celou Prahu.

Mecanoo & CHYBIK + KRISTOF

Autor: Francine Houben, Ondřej Chybík, Michal Krištof
Spolupracující osoby: Nuno Fontarra, Rodrigo Bandini, Jiří Vala, Ingrid Spáčilová, Eliška Morysková, Ondrej Mičuda, Tomáš Wojtek, Vadim Shaptala, Tomáš Babka, Daniele Del Grosso, Victor Serbanescu, Isabella Banfi, Selin Gulsen, Omar El Hassan, Alessandro Luporino, Mattia Cavaglieri, Florian Foerster, Rob Buckley, Šárka Schneiderová, Petr Vlasák, John Henley, Jiří Petlach, Jaroslav Miklós, Martin Růžička, Motoo Komoda, Marc Quiquerez, Neža Kravanja

Budovu nové Vltavské Filharmonie jsme navrhli jako soudobou reprezentaci kultury, urbanismu a architektury důstojně reprezentující Česko v mezinárodním kontextu. Zvolený výraz analogicky sleduje vývoj moderního stavitelství a špičkového akustického řešení sálů. To se snoubí se sklářským uměním artikulovaným formou skleněné fasády. Ta přímo odkazuje na tradici české sklářské školy, tolik slavné a znovu objevené globálním publikem.

Sou Fujimoto Architects

Autor: Sou Fujimoto, Marie de France
Spolupracující osoby: Jiří Fousek, Duncan Campbell, Marc Quiquerez, Aldo de Sousa, Laure Baretaud

Stověžatá Praha stojí na Vltavě, jejímiž vodami se nesou příběhy této země. Hudba zde stále zní, a když pozorně sledujete ruku dirigentovu, začíná se rýsovat sto první pražská věž. Nová Filharmonie pulzuje životem a její architektonický návrh evokuje tok hudby, tok Vltavy a tok procházejících lidí. V koncertní síni sedíme blízko vedle sebe jako celek a necháváme ji naplnit hudbou.

Carrilho da Graça Arquitectos

Autor: João Luís Carrilho da Graça
Spolupracující osoby: Luís Cordeiro, João Freire Aragão, Eckhard Kahle, Yann Jurkiewicz, Jean Hugues Manoury, João Gomes da Silva, Vasco Appleton, Rui Delgado, Pavla Melková, Miroslav Cikán, André Ramos, Camila Carpinteiro, Rui Batista, Paulo Prata Ramos, Luca Martinucci, Anna Cavazzoni, Inês Doutel, Bernardo Pimentel

Cílem zadání je vytvořit v Praze unikátní filharmonickou síň, která bude schopna dostát prvotřídním světovým standardům. Náš návrh sleduje ideu jednoduchosti a předpokládá pulzující a silnou ikonickou budovu. Při procesu vývoje návrhu, který upřednostňuje jednoduché před složitým, se snažíme dosáhnout vyčištěného řešení, kde architektura ve své nejčistší formě slouží jako podpora všeho dění, které přináleží soudobému kulturnímu centru.

ALA + o-va

Autor: Juho Grönholm, Štěpán Valouch, Antti Nousjoki, Samuli Woolston, Jiří Opočenský, Ondřej Králík
Spolupracující osoby: Ivana Adamcová, Chiraz Frih, David Gallo, Pauliina Rossi, Thomas Stevens, Aleksi Vuola, Jan Hájek, Františka Chaloupková, Barbora Juřičková, Ed Arenius, Philip Wright, Kelsey Habla, Rory McGowan, Cathan Quinn, Tatio Nakajima, Alan Duggan, Oto Melter, Luyao Han, Jinyuan Kang, Yongqiang Hou, Yonghao Wu, Xiaotong Shen, Mo Zhang

Nový sál Vltavské filharmonie je uměleckým dílem. Architektura je zrozena z umění hudby a dohromady tvoří jedinečný zážitek. Dramatický tvary budovy je fyzickou interpretací zvukových vln vycházejících z koncertních sálů. Budova tak přeměnou hudby v architekturu obohacuje pocit ze samotných koncertů. Výsledkem je jedinečný „landmark“, který nabízí návštěvníkům místo k ojedinělým zážitkům a vzdělávání, a účinkujícím prostory na vysoké úrovni.

Ateliers Jean Nouvel

Autor: Jean Nouvel, Ateliers Jean Nouvel
Spolupracující osoby: Nagata Acoustics International

Většina velkých světových hudebních míst si klade za cíl vytvořit přítomnost jediného prestižního Divadelního místa, odhaleného zevnitř i zvenčí. Dnešní programy se vyvinuly a prostory spolu soutěží a jejich vnitřní a vnější části se navzájem svádějí. Geografie je zde proto, aby inspirovala historii. Společně jsou přítomny, aby svedly místní úředníky i architekty. Soutěže byly vždy především vizí, relevantní myšlenkou, a k jejímu uskutečnění je potřeba aby se na místě vždy vybudovalo to, co jinde udělat nelze.

MVRDV

Autor: Winy Maas, Stefan de Koning, Fokke Moerel
Spolupracující osoby: AED: Aleš Marek, Thornton Tomasetti: Daniel Bosia, Topotek1: Martin Rein-Cano, RLB: Eddie Visscher, Transsolar: Stefan Holst, dUCKS: Pierre Jaubert de Beaujeu, Kahle: Cees Mulder, Nemec Polak: Ivan Nemec, Aveton: Tomas Hradek, Lasvit: Alena Trunečková, AED: Petr Vlasák , ETC: Jiří Souček

Krystalická forma nové budovy Vltavské filharmonie, která je vyvrcholením pražského meandru, působí na pozadí někdejšího průmyslového areálu Holešovic a jeho budoucího sousedství jako velmi jemný tvar. Každý šperk vyžaduje prostředí, které umocní krásu jeho drahokamu, a tak veřejný prostor, který novou budovu obklopuje, rámuje její spojení s Vltavou a zároveň vytváří jak živé centrum kulturního a společenského života v souladu s přírodním prostředím, tak mnohostranné vazby na město.

SANAA

Autor: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa
Spolupracující osoby: MS architekti, Nagata Acoustics International, Inc, Paris, France , Transsolar Energietechnik GmbH, Front, Inc., The Space Factory, Arup, Sheffield, Arup, Tokyo

Náš návrh je veřejným prostorem v měřítku čtvrti, který se obrací zevnitř ven a vytváří novou porézní a živou krajinu. Jedná se o elegantní architekturu s atmosférou parku: shluky aktivit se rozvíjejí vedle sebe nebo společně jako jeden celek, vizuálně i zážitkově. Návrh stírá jakýkoli jasný rozdíl mezi interiérem a exteriérem díky volnému rozmístění zakřivených stěn, které jemně rámují každý prostor a nabízejí programy k rozšiřování, smršťování a rozlévání ven. Filharmonický sál je srdcem návrhu, který propojuje řeku, ulice a oblohu do živého celkového prostředí.

ŠÉPKA ARCHITEKTI

Autor: Jan Šépka, Jan Bárta, Marek Fischer
Spolupracující osoby: Carlos Pereda

Filozofií návrhu jsou kompaktní tvary „kamenů“, které vycházejí z inspirace megalitické stavby - dolmenu. Výsledná geometrie je definována vloženými sály a navazujícími provozy. Každý „kámen“ zohledňuje ve své geometrii vložený sál. Na třech podporách je posazen hlavní koncertní sál. Pomyslně tedy tři menší sály nesou na svých bedrech velký sál a vytvářejí tak zastřešené náměstí. Koncepce dolmenu má vyjadřovat monumentalitu, kterou vnímáme především v její duchovní hodnotě.

David Chipperfield Architects + Jakub Cigler architekti

Autor: David Chipperfield
Spolupracující osoby: Alexander Schwarz, Annette Flohrschütz, Bernhard Danigel, Hubert Pawela, Eckhard Kahle, Jakub Cigler, Jan Šimek, Václav Malina, Petr Zajíc, Martin Elze, Stephen Jolly, Peter Wirtz

Území je přeměněné v plynulé výškové řešení navazující na své okolí a vystupující na parkovou plošinu nad Vltavou. Z plošiny se sklápí směrem k vodě. Budova se svým okolím komunikuje vrstvami teras, které navazují jak na bezprostřední okolí, ale i na vzdálenější krajinnou strukturu. Nová topografie území a výrazné terasy budovy Vltavské filharmonie slavnostním způsobem poukazují na mezinárodní význam lokality a zároveň vytvářejí protipól Vyšehradu, který stojí proti proudu na druhé straně města.

Cobe + Lundgaard & Tranberg Architects

Autor: Dan Stubbergaard, Lene Tranberg
Spolupracující osoby: Anders Christian Gade, Jan-Inge Gustafsson, Kayin Dawoodi, Peter Jackson, Jan Berglund

Pět bijících srdcí filharmonie tluče do svého okolí, vítají všechny kolemjdoucí a posílají je dobře naladěné dále městem. Život v parku je podporován extrovertními provozy v parteru. Koncept návrhu je inspirován vlněním hudby a tvary akustických stěn – „reflektorů“ zušlechťujících hudbu. Filharmonie je pojata jako „dokonalý nástroj“ architektury a krajiny, který vstřebává esenci hudby a předává ji návštěvníkům na všech úrovních. Okolní sousedství jsou přirozeně napojena na řešené území, kde trasy pokračují směrem k břehům Vltavy budovou a parkem.

Řádní členové

Nezávislá část poroty

Cukrowicz Andreas

Vystudoval fakultu architektury na Technische Universität Wien a na Akademie der Bildenden Künste Wien. V roce 1996 založil kancelář Cukrowicz Nachbaur, která sídlí ve Bregenzu. Mezi nejvýznamnější realizace patří Voralrberg Museum Bregenz, Congress center Innsbruck, plavecký stadion v Dornbirnu a hasičská stanice v Götzisu. V letech 2005-2018 byl prezidentem regionálního sdružení architektů ve Voralbersku a v současnosti je členem poradních sborů pro design a architekturu ve Voralbersku a Tyrolsku. Je vítězem mezinárodní architektonické soutěže na koncertní sál v Mnichově, kde uspěl v konkurenci dalších 30 návrhů.

Saaby Tina

Vystudovala Aarhus School of Architecture a Royal Danish Academy of Fine Arts. Působila jako architektka a partnerka ve studiu Witraz Architects v Kodani, byla místopředsedkyní Dánské asociace architektů. Přednášela na Sheffield University, University of Copenhagen a také na Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation. Od roku 2010 do roku 2019 byla městskou architektkou v Kodani. V roce 2019 působila jako urbane expert u kanceláře Gehl a založila společnost Tina Saaby Copenhagen. Je čestnou členkou v Association of German Architects, BDA a The Academy of Urbanism, UK.

Sedláček Michal

Vystudoval fakultu architektury na VUT v Brně a školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě a Los Angeles. V ateliéru Franka Gehryho spolupracoval na projektu Walt Disney Concert Hall. V roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, která navrhla Los Angeles NFL stadium nebo Doha Sports Center v Bahrajnu. V roce 2016 zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna, což je hlavní koncepční pracoviště v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města v Brně.

Pleskot Josef

Vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze, kde také působil jako asistent na Katedře dějin a teorie architektury. Od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější české architekty a za své realizace získal řadu českých i mezinárodních ocenění. Od roku 1991 vede v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP ATELIER. Mezi nejvýznamnější realizace patří nové ústředí ČSOB Group, vinařství Sonberk nebo průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě. V roce 2014 získal titul „Architekt roku“, a to především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic.

Steinbachová Marcela

Architekturu vystudovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze, absolvovala také bakalářské studium na Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy (dnes Fakulta humanitních studií). Od roku 2001 vede spolek Kruh, se kterým pořádá přednášky architektů, akci Den architektury a festival Film a architektura. Založila také architektonickou kancelář Skupina, která stojí například za interiéry kina Světozor, klubu Roxy nebo domem ve švýcarském Mohren. V roce 2016 získala ocenění „Architekt roku“.

Gero Peter

Absolvoval Stavební fakultu, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby; absolvoval obor výstavba měst. V Hamburku pracoval třicet let pro magistrát z toho dvanáct let působil jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Stál u vzniku městské čtvrti HafenCity s množstvím zajímavých staveb od světových architektů. V současnosti působí jako konzultant městských správ a pedagog v oblasti urbanismu a rozvoje měst.

Závislá část poroty

Hřib Zdeněk

V letech 1999–2006 vystudoval obor všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval v roce 2005 stáž na Tchaj-wanu. Ve společnosti MS Access vedl v roce 2007 projekt elektronického podpisu a platebního nástroje, ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv byl v roce 2008 vedoucí sekce informatiky. Od roku 2012 je ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. V letech 2018-2019 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. V listopadu 2018 byl zvolen primátorem Prahy.

Zaorálek Lubomír

V roce 1982 dokončil studia na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor filozofie a ekonomie. Po ukončení studií pracoval v Československé televizi v Ostravě, kde působil jako dramaturg. V letech 2002-2006 byl předsedou Poslanecké sněmovny, v období 2010-2013 působil jako 1. místopředseda sněmovny. V lednu 2014 se stal ministrem zahraničních věcí a v srpnu 2019 byl uveden do funkce ministra kultury ČR. Je předsedou představenstva odborného think-tanku Masarykovy demokratické akademie.

Hlaváček Petr

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1990 působí jako pedagog. V roce 1991 s architektkou Hanou Seho-Münzovou založil architektonickou kancelář RUA. V roce 1993 působil jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. V roce 2010 se stal proděkanem pro rozvoj Fakulty architektury ČVUT a založil atelier Headhand Architekti. Mezi lety 2015–2016 působil jako ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. Od roku 2018 zastává funkci 1. náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Je členem České komory architektů.

Čižinský Jan

Vystudoval historii a latinu na Filozofické fakultě a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jako pedagog vyučoval historii, latinu a občanskou výchovu na Malostranském gymnáziu a přednášel hospodářské dějiny na Filozofické fakultě UK. Je zakladatelem a lídrem iniciativ Praha sobě a Praha 7 sobě. Od října 2014 je zastupitelem hlavního města Prahy a od listopadu 2014 starostou městské části Praha 7. V říjnu 2017 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Deset let vedl skautský oddíl.

Krupauer Martin

Vystudoval fakultu stavební na ČVUT a architekturu na AVU v Praze. Od roku 1989 vedl spolu s Jiřím Stříteckým ATELIER 8000 se čtyřiceti zaměstnanci, hlavním sídlem v Českých Budějovicích a pobočkou v Praze. Od roku 2012 jej vede sám. Mezi nejvýznamnější realizace ateliéru patří spolupráce s Jeanem Nouvelem na projektu Zlatý Anděl, administrativní centrum Celnice a interiér Fóra Karlín. Je členem ČKA a hostujícím architektem SKA. Je předsedou komise rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy a vedoucím projektového týmu pro přípravu architektonické soutěže.

Nezávislá část poroty

Lábus Ladislav

Absolvent stavební fakulty ČVUT, oboru architektura. Od roku 1990 vyučuje na Fakultě architektury v Praze, kde byl jmenován docentem a profesorem a od roku 2014 zde působí jako děkan. V roce 1991 založil svůj vlastní architektonický ateliér Lábus.

Lund Niels Erik

Specialista konzultací projektů v oblasti hudebních představení a jejich zařízení, jako jsou koncertní sály, nahrávací studia a zkušebny. Dlouhodobě pracuje pro Danmarks Radio. V letech 2015-2018 řídil projekt obnovy koncertního sálu Sydney Opera House.

Fišer Michal

Vystudoval ČVUT, Fakultu architektury a Akademii výtvarných umění – Školu architektury prof. Emila Přikryla. Praxi absolvoval v Amsterdamu (One architecture), v Berlíně (Müller-Reimann Architekten). V Praze pracoval v AP atelieru, Atelieru M1 a Alt atelieru. V roce 2002 založil vlastní atelier, platforma t ř i a r c h i t e k t i.

Bělor Roman

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. V letech 1990-2001 byl manažerem a následně ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od roku 2001 je ředitelem festivalu Pražské jaro. Za podíl na kulturní spolupráci s Francií byl jmenován Rytířem (1995) a Důstojníkem (2011) Řádu umění a literatury Francouzské republiky. V roce 2012 se stal členem rady Mezinárodního fondu na podporu kultury UNESCO. Od roku 2012 je předsedou Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze.

Salzmann Klára

Je krajinářská architektka a pedagožka Fakulty architektury ČVUT. Dlouhodobě se zabývá plánováním krajiny a hledáním společných řešení pro přírodu, kulturní krajinu a všechny živé tvory na zemi včetně lidstva.

Ellis Adrian

Od roku 1991 ředitel společnosti AEA Consulting a od roku 2013 ředitel Global Cultural Districts Network, sítě pro spolupráci lidí a organizací zodpovědných za plánování, vedení a provoz kulturních čtvrtí po celém světě. Pracoval ve vrcholovém managementu a jako člen představenstva v muzeích a v oblasti divadelního umění a jako strategický konzultant pro přední klienty v kulturním, veřejném a obchodním sektoru po celém světě.

Závislá část poroty

Mahrik Viktor

Je zastupitelem hlavního města Prahy a uvolněný předseda výboru pro majetek, majetkové podíly a podporu podnikání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zároveň jako člen působí v dopravním výboru zastupitelstva hlavního města Prahy a je členem Komise Rady hlavního města Prahy pro majetek a pro městský mobiliář.

Veselý Jakub

Vystudoval management firem na Vysoké škole ekonomické a managementu v Praze. Od roku 2019 zastává pozici člena dozorčí rady společnosti Obecní dům, a.s. V současnosti působí jako člen Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy.

Svoboda Bohuslav

Je český lékař a politik. V letech 2010-2013 zastával funkci primátora hl. m. Prahy. Od roku 2013 vykonává funkci poslance Parlamentu České republiky. V Poslanecké sněmovně je mj. také členem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Němeček Milan

Vystudoval Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor architektura a design. Osm let řídil na Ministerstvu kultury odbor umění, literatury a knihoven. V současné době zastává pozici náměstka ministra kultury pro řízení Sekce živého umění a je pověřen řízením Státního fondu kultury.

Třeštíková Hana

Vystudovala obor produkce na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2018 vykonává funkci radní hlavního města Praha pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a zároveň v současné době zastává post místostarostky městské části Praha 7.

Brož Lubomír

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 2018 byl zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do zastupitelstva městské části Praha 5. Od roku 2020 zastává funkci místostarosty s gescí veřejné prostranství a životní prostředí. Na Praze 5 je také členem Komise kulturní a obnovy památek, místopředsedou Komise legislativní a právní a členem Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů.

Scheinherr Adam

Vystudoval strojní inženýrství a fyziku v Česku a ve Francii. Od roku 2018 je zastupitel hlavního města Prahy a v současné době zastává pozici náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži působí na projektu OSN za celosvětové snížení hrozby použití jaderných zbraní.

Wolf Jan

Vystudoval obor strojní technolog na Střední průmyslové škole na Praze 10. Od roku 2014 je zastupitelem hlavního města Prahy a v současné době předsedá Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP.

Chabr Jan

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy a radním pro správu majetku. Dále působí jako předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro městský mobiliář a Inventarizační komise.

Burgerová Lenka

Je architektka a historička. V současnosti zastává funkci místostarostky městské části Praha 7, zároveň vyučuje vývoj urbanismu a další urbanistická témata na FF UJEP v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze. Podílí se na několika neziskových projektech, které se věnují propagaci a záchraně architektonického a uměleckého dědictví.

Mareček David

Je český hudební pedagog a manažer, od února 2011 generální ředitel České filharmonie. Vystudoval brněnskou konzervatoř v oborech klavír a dirigování, magisterské studium na Janáčkově akademii múzických umění v oboru klavír a doktorandské studium v oboru interpretace a teorie interpretace.

Vyhnánek Pavel

Je český politik a ekonom. Ekonomii vystudoval na univerzitě v Boloni a v Norimberku a následně pracoval v bankovnictví. V roce 2014 byl zvolen do zastupitelstva městské části Prahy 7, kde se stal místostarostou pro oblast financí, veřejných zakázek a investic. Od roku 2018 zastává funkci náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtu. Do jeho gesce patří také Pražská tržnice, Výstaviště Praha a Kongresové centrum Praha.

Hainc Jaromír

Autorizovaný architekt, urbanista a vědecko-výzkumný pracovník na ČVUT. Od roku 2012 pracuje na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se podílel na vzniku Metropolitního plánu Prahy, nyní působí na pozici ředitele Sekce detailu města.

Gross Martin

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je zástupcem vedoucího projektového týmu Vltavská filharmonie a zakládajícím členem Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze, jehož je aktuálně místopředsedou. Jako konzultant se v minulosti podílel např. na výstavbě a přípravě provozu pražské O2 areny nebo na přípravě a výstavbě multifunkčního sálu Forum Karlín.

Sobotka Daniel

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů. Působil mj. jako poradce intendanta Schleswig - Holstein Musik Festivalu v Lübecku. Předsedal Poradnímu sboru primátora hl. města Prahy pro kulturní politiku. Roku 2013 se stal ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

 • Brownfield Bubny-Zátory (110 ha).
  1 / 4 Brownfield Bubny-Zátory (110 ha).
 • Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
  2 / 4 Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
 • Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
  3 / 4 Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
 • Parcela pro výstavbu Vltavské filharmonie.
  4 / 4 Parcela pro výstavbu Vltavské filharmonie.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k soutěži

Všechny dokumenty k soutěži jsou ke stažení zde.

Pro aktuální informace k soutěži doporučujeme sledovat profil zadavatele zde. Web soutěže slouží jako podpůrný nástroj.