Nad hladinu všednosti

Praha oznámila vítěze mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie 17. května 2022. Vítěz architektonické soutěže je dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group, které v roce 2024 dokončilo detailní architektonickou studii.


Mezinárodní architektonickou soutěž o podobu Vltavské filharmonie vyhlásilo hlavníměsto Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)na konci srpna 2021. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účastibylo předem vyzváno také 5 renomovaných architektonických ateliérů. V listopadu2021 oznámila mezinárodní porota vybrané finalisty – ti odevzdali 19 soutěžníchnávrhů, ze kterých v květnu 2022 vzešel vítěz, Bjarke Ingels Group. Mezi umístěnépatří kromě BIG také Barozzi Veiga + Atelier M1, Bevk Perović Arhitekti, Petr HájekArchitekti, Snøhetta


Finalisty soutěže byli: ALA + OV-A, MVRDV, OFFICE KGDVS + Christ &Gantenbein, Mecanoo + CHYBIK+KRISTOF, Barozzi Veiga + Atelier M1, SouFujimoto Architects, Cobe + Lundgaard & Tranberg Architects, ŠÉPKA ARCHITEKTI, Bjarke Ingels Group, Henning Larsen Architects, Carrilho da GraçaArquitectos, JAJA Architects, Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti, DillerScofidio + Renfro, Snøhetta, Ateliers Jean Nouvel, David Chipperfield Architects +Jakub Cigler architekti, SANAA.

Hlavní město Praha a Česká republika pojaly záměr vybudovat na území hlavního města Prahy nový koncertní sál v rámci soudobého hudebního centra, které by splňovalo světové standardy (akustické, kapacitní, dispoziční, technické, architektonické a urbanistické) a zároveň potvrzovalo pověst Prahy, která je kulturní metropolí a symbol české hudební tradice. Cílem projektu je vytvořit nový, živý, otevřený a plně využívaný veřejný kulturní prostor pro všechny návštěvníky a především Pražany.

Budova Vltavské filharmonie se stane iniciátorem přeměny velkého transformačního území Bubny-Zátory a bude mít ambici stát se nejen kulturním, ale i novým společenským centrem Prahy 7 a i celého hlavního města ČR.

Z výše uvedených důvodů připravuje hlavní město Praha architektonickou soutěž, jejímž výsledkem by měl být právě návrh budoucí podoby tohoto nového hudebního centra.

Základní údaje

 • Parcela pro budovu Vltavské filharmonie: 4 ha
 • Hlavní koncertní sál pro cca 1800 diváků
 • Malý sál pro cca 700 diváků
 • Multifunkční sál pro cca 500 diváků
 • Prostory pro menší akce a konference pro cca 200 diváků
 • Sídlo 2 orchestrů: Symfonického orchestru hlavního města Prahy a Česká filharmonie
 • Hudební oddělení Městské knihovny, které bude srdcem Kreativního Hubu
 • Zkušebny, studia, edukační prostory
 • Prohlídková trasa

Naše cíle

I. Dokonalý nástroj

Přejeme si získat návrh na jedinečnou filharmonickou budovu s názvem Vltavská filharmonie, dosáhnout špičkové úrovně akustiky v hlavním koncertním sále a dokonalých prostorových a vizuálních parametrů. Nová filharmonie by měla přinést něco zásadně nového a odlišného oproti tomu, co nabízejí stávající české koncertní sály.

II. Živé město

Přejeme si získat mimořádnou kulturní stavbu, a vytvořit tak centrum kulturního a společenského života, které bude místem setkávání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

III. Ohnisko

Přejeme si budovu, která svojí samotnou architektonickou kvalitou ale i řešením okolního veřejného prostoru završí po generace trvající úsilí o vytvoření silného místního ohniska, které spojí horní a dolní Holešovice.

IV. Vertikální město

Přejeme si získat mnohoúrovňový harmonický veřejný prostor, který propojí stanici metra, jeho vestibul, nábřeží i všechny ostatní městské úrovně, nabídne i lákavé vyhlídky na město a integruje všechny dopravní tepny.

Řádní členové

Nezávislá část poroty

Cukrowicz Andreas

Vystudoval fakultu architektury na Technische Universität Wien a na Akademie der Bildenden Künste Wien. V roce 1996 založil kancelář Cukrowicz Nachbaur, která sídlí ve Bregenzu. Mezi nejvýznamnější realizace patří Voralrberg Museum Bregenz, Congress center Innsbruck, plavecký stadion v Dornbirnu a hasičská stanice v Götzisu. V letech 2005-2018 byl prezidentem regionálního sdružení architektů ve Voralbersku a v současnosti je členem poradních sborů pro design a architekturu ve Voralbersku a Tyrolsku. Je vítězem mezinárodní architektonické soutěže na koncertní sál v Mnichově, kde uspěl v konkurenci dalších 30 návrhů.

Saaby Tina

Vystudovala Aarhus School of Architecture a Royal Danish Academy of Fine Arts. Působila jako architektka a partnerka ve studiu Witraz Architects v Kodani, byla místopředsedkyní Dánské asociace architektů. Přednášela na Sheffield University, University of Copenhagen a také na Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation. Od roku 2010 do roku 2019 byla městskou architektkou v Kodani. V roce 2019 působila jako urbane expert u kanceláře Gehl a založila společnost Tina Saaby Copenhagen. Je čestnou členkou v Association of German Architects, BDA a The Academy of Urbanism, UK.

Sedláček Michal

Vystudoval fakultu architektury na VUT v Brně a školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě a Los Angeles. V ateliéru Franka Gehryho spolupracoval na projektu Walt Disney Concert Hall. V roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, která navrhla Los Angeles NFL stadium nebo Doha Sports Center v Bahrajnu. V roce 2016 zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna, což je hlavní koncepční pracoviště v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města v Brně.

Pleskot Josef

Vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze, kde také působil jako asistent na Katedře dějin a teorie architektury. Od poloviny 90. let 20. století patří mezi nejznámější české architekty a za své realizace získal řadu českých i mezinárodních ocenění. Od roku 1991 vede v pražských Holešovicích vlastní architektonickou kancelář AP ATELIER. Mezi nejvýznamnější realizace patří nové ústředí ČSOB Group, vinařství Sonberk nebo průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě. V roce 2014 získal titul „Architekt roku“, a to především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic.

Steinbachová Marcela

Architekturu vystudovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Akademii výtvarných umění v Praze, absolvovala také bakalářské studium na Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy (dnes Fakulta humanitních studií). Od roku 2001 vede spolek Kruh, se kterým pořádá přednášky architektů, akci Den architektury a festival Film a architektura. Založila také architektonickou kancelář Skupina, která stojí například za interiéry kina Světozor, klubu Roxy nebo domem ve švýcarském Mohren. V roce 2016 získala ocenění „Architekt roku“.

Gero Peter

Absolvoval Stavební fakultu, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby; absolvoval obor výstavba měst. V Hamburku pracoval třicet let pro magistrát z toho dvanáct let působil jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Stál u vzniku městské čtvrti HafenCity s množstvím zajímavých staveb od světových architektů. V současnosti působí jako konzultant městských správ a pedagog v oblasti urbanismu a rozvoje měst.

Závislá část poroty

Hřib Zdeněk

V letech 1999–2006 vystudoval obor všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvoval v roce 2005 stáž na Tchaj-wanu. Ve společnosti MS Access vedl v roce 2007 projekt elektronického podpisu a platebního nástroje, ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv byl v roce 2008 vedoucí sekce informatiky. Od roku 2012 je ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. V letech 2018-2019 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. V listopadu 2018 byl zvolen primátorem Prahy.

Zaorálek Lubomír

V roce 1982 dokončil studia na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor filozofie a ekonomie. Po ukončení studií pracoval v Československé televizi v Ostravě, kde působil jako dramaturg. V letech 2002-2006 byl předsedou Poslanecké sněmovny, v období 2010-2013 působil jako 1. místopředseda sněmovny. V lednu 2014 se stal ministrem zahraničních věcí a v srpnu 2019 byl uveden do funkce ministra kultury ČR. Je předsedou představenstva odborného think-tanku Masarykovy demokratické akademie.

Hlaváček Petr

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1990 působí jako pedagog. V roce 1991 s architektkou Hanou Seho-Münzovou založil architektonickou kancelář RUA. V roce 1993 působil jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. V roce 2010 se stal proděkanem pro rozvoj Fakulty architektury ČVUT a založil atelier Headhand Architekti. Mezi lety 2015–2016 působil jako ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. Od roku 2018 zastává funkci 1. náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Je členem České komory architektů.

Čižinský Jan

Vystudoval historii a latinu na Filozofické fakultě a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jako pedagog vyučoval historii, latinu a občanskou výchovu na Malostranském gymnáziu a přednášel hospodářské dějiny na Filozofické fakultě UK. Je zakladatelem a lídrem iniciativ Praha sobě a Praha 7 sobě. Od října 2014 je zastupitelem hlavního města Prahy a od listopadu 2014 starostou městské části Praha 7. V říjnu 2017 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Deset let vedl skautský oddíl.

Krupauer Martin

Vystudoval fakultu stavební na ČVUT a architekturu na AVU v Praze. Od roku 1989 vedl spolu s Jiřím Stříteckým ATELIER 8000 se čtyřiceti zaměstnanci, hlavním sídlem v Českých Budějovicích a pobočkou v Praze. Od roku 2012 jej vede sám. Mezi nejvýznamnější realizace ateliéru patří spolupráce s Jeanem Nouvelem na projektu Zlatý Anděl, administrativní centrum Celnice a interiér Fóra Karlín. Je členem ČKA a hostujícím architektem SKA. Je předsedou komise rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy a vedoucím projektového týmu pro přípravu architektonické soutěže.

Nezávislá část poroty

Lábus Ladislav

Absolvent stavební fakulty ČVUT, oboru architektura. Od roku 1990 vyučuje na Fakultě architektury v Praze, kde byl jmenován docentem a profesorem a od roku 2014 zde působí jako děkan. V roce 1991 založil svůj vlastní architektonický ateliér Lábus.

Lund Niels Erik

Specialista konzultací projektů v oblasti hudebních představení a jejich zařízení, jako jsou koncertní sály, nahrávací studia a zkušebny. Dlouhodobě pracuje pro Danmarks Radio. V letech 2015-2018 řídil projekt obnovy koncertního sálu Sydney Opera House.

Fišer Michal

Vystudoval ČVUT, Fakultu architektury a Akademii výtvarných umění – Školu architektury prof. Emila Přikryla. Praxi absolvoval v Amsterdamu (One architecture), v Berlíně (Müller-Reimann Architekten). V Praze pracoval v AP atelieru, Atelieru M1 a Alt atelieru. V roce 2002 založil vlastní atelier, platforma t ř i a r c h i t e k t i.

Bělor Roman

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT. V letech 1990-2001 byl manažerem a následně ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od roku 2001 je ředitelem festivalu Pražské jaro. Za podíl na kulturní spolupráci s Francií byl jmenován Rytířem (1995) a Důstojníkem (2011) Řádu umění a literatury Francouzské republiky. V roce 2012 se stal členem rady Mezinárodního fondu na podporu kultury UNESCO. Od roku 2012 je předsedou Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze.

Salzmann Klára

Je krajinářská architektka a pedagožka Fakulty architektury ČVUT. Dlouhodobě se zabývá plánováním krajiny a hledáním společných řešení pro přírodu, kulturní krajinu a všechny živé tvory na zemi včetně lidstva.

Ellis Adrian

Od roku 1991 ředitel společnosti AEA Consulting a od roku 2013 ředitel Global Cultural Districts Network, sítě pro spolupráci lidí a organizací zodpovědných za plánování, vedení a provoz kulturních čtvrtí po celém světě. Pracoval ve vrcholovém managementu a jako člen představenstva v muzeích a v oblasti divadelního umění a jako strategický konzultant pro přední klienty v kulturním, veřejném a obchodním sektoru po celém světě.

Závislá část poroty

Mahrik Viktor

Je zastupitelem hlavního města Prahy a uvolněný předseda výboru pro majetek, majetkové podíly a podporu podnikání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zároveň jako člen působí v dopravním výboru zastupitelstva hlavního města Prahy a je členem Komise Rady hlavního města Prahy pro majetek a pro městský mobiliář.

Veselý Jakub

Vystudoval management firem na Vysoké škole ekonomické a managementu v Praze. Od roku 2019 zastává pozici člena dozorčí rady společnosti Obecní dům, a.s. V současnosti působí jako člen Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy.

Svoboda Bohuslav

Je český lékař a politik. V letech 2010-2013 zastával funkci primátora hl. m. Prahy. Od roku 2013 vykonává funkci poslance Parlamentu České republiky. V Poslanecké sněmovně je mj. také členem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Němeček Milan

Vystudoval Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor architektura a design. Osm let řídil na Ministerstvu kultury odbor umění, literatury a knihoven. V současné době zastává pozici náměstka ministra kultury pro řízení Sekce živého umění a je pověřen řízením Státního fondu kultury.

Třeštíková Hana

Vystudovala obor produkce na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2018 vykonává funkci radní hlavního města Praha pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu a zároveň v současné době zastává post místostarostky městské části Praha 7.

Brož Lubomír

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 2018 byl zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do zastupitelstva městské části Praha 5. Od roku 2020 zastává funkci místostarosty s gescí veřejné prostranství a životní prostředí. Na Praze 5 je také členem Komise kulturní a obnovy památek, místopředsedou Komise legislativní a právní a členem Komise podpory podnikání a zahraničních vztahů.

Scheinherr Adam

Vystudoval strojní inženýrství a fyziku v Česku a ve Francii. Od roku 2018 je zastupitel hlavního města Prahy a v současné době zastává pozici náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži působí na projektu OSN za celosvětové snížení hrozby použití jaderných zbraní.

Wolf Jan

Vystudoval obor strojní technolog na Střední průmyslové škole na Praze 10. Od roku 2014 je zastupitelem hlavního města Prahy a v současné době předsedá Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP.

Chabr Jan

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy a radním pro správu majetku. Dále působí jako předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro městský mobiliář a Inventarizační komise.

Burgerová Lenka

Je architektka a historička. V současnosti zastává funkci místostarostky městské části Praha 7, zároveň vyučuje vývoj urbanismu a další urbanistická témata na FF UJEP v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze. Podílí se na několika neziskových projektech, které se věnují propagaci a záchraně architektonického a uměleckého dědictví.

Mareček David

Je český hudební pedagog a manažer, od února 2011 generální ředitel České filharmonie. Vystudoval brněnskou konzervatoř v oborech klavír a dirigování, magisterské studium na Janáčkově akademii múzických umění v oboru klavír a doktorandské studium v oboru interpretace a teorie interpretace.

Vyhnánek Pavel

Je český politik a ekonom. Ekonomii vystudoval na univerzitě v Boloni a v Norimberku a následně pracoval v bankovnictví. V roce 2014 byl zvolen do zastupitelstva městské části Prahy 7, kde se stal místostarostou pro oblast financí, veřejných zakázek a investic. Od roku 2018 zastává funkci náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtu. Do jeho gesce patří také Pražská tržnice, Výstaviště Praha a Kongresové centrum Praha.

Hainc Jaromír

Autorizovaný architekt, urbanista a vědecko-výzkumný pracovník na ČVUT. Od roku 2012 pracuje na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se podílel na vzniku Metropolitního plánu Prahy, nyní působí na pozici ředitele Sekce detailu města.

Gross Martin

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je zástupcem vedoucího projektového týmu Vltavská filharmonie a zakládajícím členem Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze, jehož je aktuálně místopředsedou. Jako konzultant se v minulosti podílel např. na výstavbě a přípravě provozu pražské O2 areny nebo na přípravě a výstavbě multifunkčního sálu Forum Karlín.

Sobotka Daniel

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů. Působil mj. jako poradce intendanta Schleswig - Holstein Musik Festivalu v Lübecku. Předsedal Poradnímu sboru primátora hl. města Prahy pro kulturní politiku. Roku 2013 se stal ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

 • Brownfield Bubny-Zátory (110 ha).
  1 / 4 Brownfield Bubny-Zátory (110 ha).
 • Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
  2 / 4 Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
 • Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
  3 / 4 Nová čtvrť Bubny-Zátory pro 25 000 obyvatel.
 • Parcela pro výstavbu Vltavské filharmonie.
  4 / 4 Parcela pro výstavbu Vltavské filharmonie.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k soutěži

Všechny dokumenty k soutěži jsou ke stažení zde.