Napínáme Praze plachty

Místní obyvatelé, častí návštěvníci i zdejší komunitní aktéři na území kolem metra Vltavská mají s touto oblastí jedinečné zkušenosti. Dobře znají hodnoty a problémy místa, které mohou být pro každou demografickou skupinu a každý typ uživatelů jiné. Proto ještě před vyhlášením soutěže probíhal sběr podnětů a dat, které se následně propíší do zadání architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie. Mluvili jsme jak se současnými uživateli území, tak s potenciálními budoucími návštěvníky Vltavské filharmonie a jejího okolí.Zájemci mohli vyplnit anketu, či se zúčastnit participační vycházky s týmem Vltavské filharmonie a s prvním náměstkem primátora pro místní rozvoj s Petrem Hlaváčkem. Součástí participace byly také kulaté stoly s místními aktéry, komunitní monitoring, monitoring pohybu a reprezentativní sociologická šetření zaměřená mimo obyvatele Prahy 7 také na všechny Pražany a na časté návštěvníky kulturních akcí.


Na základě sociologického šetření bylo zjištěno, že projekt Vltavské filharmonie má výraznou podporu jak u Pražanů, tak u obyvatel a návštěvníků Prahy 7 i u pravidelných návštěvníků kulturních akcí (mezi 60–70 %). Ze sběru dat a podnětů dále vyplynulo, jak lidé využívají okolí metra Vltavská nyní, s čím jsou spokojeni, s čím naopak spokojeni nejsou, v čem spatřují potenciál místa a jak by toto místo rádi využívali v budoucnu. Výzvou pro zpracovatele architektonických návrhů bude skloubit potřeby všech cílových skupin a vytvořit koncepci, která bude zahrnovat široce otevřený prostor s množstvím doprovodných funkcí a zároveň umožní nerušené užívání funkce hlavní – koncertní.


Text, který podrobněji shrnuje hlavní výstupy několika metod – komunitní monitoring, workshopy s aktéry i sociologická šetření – si lze prohlédnout a stáhnout níže, či v sekci „Ke stažení“.

Dokumenty ke stažení

Analýzy
Sociologická šetření – shrnutí výstupů Zveřejněno 27. 10. 2021 PDF Stáhnout
Participace – shrnutí výstupů Zveřejněno 27. 10. 2021 PDF Stáhnout