Tramvaj do Suchdola a nový koncertní sál. Gremiální rada IPR Praha debatovala o klíčových projektech

Prvním tématem byla tramvajová trať z Podbaby do Suchdola. Urbanistickou studii na vedení tratě představil jeden z autorů, Jaroslav Zima z architektonické kanceláře D3A. Tramvajovou trať je potřeba dostat nad povodňovou úroveň. Studie toto řeší návrhem na výstavbu zastřešeného tunelu pro motorovou dopravu, po jehož střeše by vedla tramvajová trať. Toto řešení uvolní prostor u břehu řeky a také zachová prostor pro pěší. Už nyní je připraven podklad pro změnu územního plánu, kterou by výstavba tunelu v případě realizace vyžadovala.

„Studie představuje velmi dobrý vstup do diskuse. v rámci Gremiální rady jsme debatovali především o posledním ze tří úseků trasy, tedy o oblasti Nového Sedlce. Studie navrhuje v této oblasti zástavbu, možná by zde mohlo vzniknout centrum nové čtvrti. Zatím na tom ale nepanuje shoda,“ komentoval průběh jednání předseda Gremiální rady Petr Hlaváček. Rada se shodla, že vzhledem ke komplexnosti návrhu se bude studie projednávat dál.

Dále se diskutovalo i o umístění budovy nového koncertního sálu. Za sedm let od vzniku Spolku pro vznik nové budovy filharmonie se diskutovalo celkem o třiadvaceti místech, kde by filharmonie mohla vyrůst – mezi nimi Vítězné náměstí, Rohanský ostrov, Klárov nebo Štvanice. Aktuálním favoritem je Vltavská, kterou vybrala komise, působící při IPR Praha.

„Vltavská je návrh, který v mnoha ohledech dává smysl, ale je potřeba pečlivě zvážit všechna pro a proti,“ říká Hlaváček. „Výhodou je bezesporu umístění u řeky. Jistým navázáním na tradici je též volba místa u severojižní magistrály. a právě to je zároveň příležitost i hrozba: na jednu stranu by šlo o impuls ke kultivaci prostoru kolem rušné dopravní tepny, na druhou stranu není jasné, zda lze koncertní síň dostatečně odhlučnit.“ Výstavba u Vltavské by s sebou musela nést nové řešení celé oblasti Vltavské – od nové podoby stanice metra, přes zklidnění magistrály až po úpravu nábřeží. „Jde o investice v řádu miliard, ale kultivace veřejných prostranství, výstavba koncertního sálu a otevření přilehlého brownfieldu Bubny-Zátory by mohlo přinést synergický efekt,“ pokračuje Hlaváček. IPR by měl do konce roku připravit podrobnější plán toho, co se musí pro přípravu území udělat.

Další aktuality