Návštěva Automatických mlýnů v Pardubicích

V bývalých obilných mlýnech, postavených podle návrhu Josefa Gočára ještě před první světovou válkou, je dnes po citlivé rekonstrukci krajská Gočárova galerie, Galerie města Pardubic (GAMPA), Sféra – řemeslné a technologické vzdělávací centrum, Silo – multifunkční konferenční + umělecký prostor a Infocentrum Pardubice pro návštěvníky města i kraje. 

Monika Habrová a Petra Hrubešové během exkurze pod vedením architekta Jana Šépky prohlédly architektonické, stavebně-technické a provozní řešení jednotlivých budov. Zaujala je zejména Sféra, která je zaměřená na osvojování a prohlubování nových dovedností a která se svým konceptem blíží kreativnímu HUBu Vltavské filharmonie.  

Příprava Vltavské filharmonie také odstartuje proměnu holešovického brownfieldu Bubny-Zátory a věříme, že bude stejně úspěšná!

Další aktuality