Vltavské filharmonie se v další fázi přípravy ujme Pražská developerská společnost

Vzhledem k tomu, že v druhé polovině letošního roku bude nutné zahájit intenzivní projektovou přípravu vítězného návrhu Vltavské filharmonie, je třeba již nyní nastavit další postup. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil a vedl celou úvodní fázi projektu Vltavské filharmonie, která nyní vrcholí architektonickou soutěží. Za projektovou fázi Vltavské filharmonie převezme zodpovědnost Pražská developerská společnost.

Projekt nového soudobého hudebního centra úspěšně dokončil fázi 1, v rámci které byla potvrzena potřebnost projektu a vhodnost vybrané lokality, stanoven koncept záměru projektu, včetně časového a finančního plánu, ale také vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž na podobu Vltavské filharmonie. „Se zveřejněním vítězného návrhu, který vzejde z této soutěže, se projekt přesune z přípravné do projektové části fáze 2, během které bude Vltavská filharmonie od podzimu 2022 z hlediska koordinace spadat pod Pražskou developerskou společnost. Bude to totiž poměrně tvrdá a dlouhodobá developerská práce,“ popisuje postup Martin Krupauer, vedoucí projektového týmu Vltavská filharmonie.

Cílem fáze 2 je pořízení projektové dokumentace a povolení stavby Vltavské filharmonie. Stěžejní součástí této fáze je však také řízení projektu z hlediska přípravy a nastavení provozu. V následujících letech bude nutné řešit mnoho expertních otázek v souvislosti s běžícími projekčními pracemi, včetně zajištění konzultačních a expertních služeb pro jednotlivé dílčí okruhy jak technické, tak provozní problematiky projektu Vltavské filharmonie. Klíčovým úkolem je také koordinace s dalšími záměry a akcemi v lokalitě, které souvisejí jak s Vltavskou filharmonií, tak rozvojem celého území v návaznosti na parametry studie Bubny–Zátory. Všechny tyto zejména infrastrukturní akce by měly být s projektem Vltavská filharmonie v souladu.

„Z tohoto hlediska se jeví alokace vedení a koordinace projektu v rámci PDS jako nejvhodnější. Přesun projektu pod PDSzaručí maximální akceschopnost a flexibilitu s profesionálním přesahem a vnímáním souvislostí pro navazující území, která je nezbytná pro přípravu takto komplexního a významného projektu,“ podporuje krok Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu. 

Po dokončení fáze 2 počítá hl. m. Praha s převedením projektu pod investiční odbor Magistrátu hl. m. Prahy, který zaštítí 3. fázi projektu, investiční a realizační. Nově vznikající kulturní centrum Vltavská filharmonie nabídne v budoucnu kromě 3 koncertních sálů s vysoce kvalitními akustickými podmínkami a podporou technické infrastruktury také prostory umožňující hudební vzdělávání a praxi, a to včetně hudebního oddělení Městské knihovny v Praze. Stavba by měla být dokončena v roce 2031. 

 

Další aktuality