Rok 2022 jako důležitý milník Vltavské filharmonie. Co vše se v právě uplynulém roce v rámci projektu odehrálo?

Rok 2022 zůstane jedním ze zásadních milníků projektu Vltavské filharmonie. V květnu byl vyhlášen vítěz mezinárodní architektonické soutěže o podobu Vltavské filharmonie, vítězem se stal návrh dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG).

Od července do září probíhala v Centru architektury a městského plánování   (CAMP) výstava mezinárodní architektonické soutěže. Ta představila 19 soutěžních projektů prostřednictvím velkoplošných projekcích, fyzických modelů či detailní srovnávací prohlížečky na dotykovém panelu.

Další zásadní krok následoval na podzim, kdy hl. m. Praha podepsala s architektonickým studiem BIG smlouvu o dílo. Předmět smlouvy zahrnoval vytvoření Architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a veškeré související činnosti.

Podepsání smlouvy o dílo zahájilo 2. fázi projektu – projektová dokumentace. Dopracování návrhu do jeho finální podoby probíhá kontinuálně od podzimu, kdy svými podněty přispěla i veřejnost. Jednou z možností byla diskuze s autory z ateliéru BIG, kteří ve středu 2. 11. 2022 představili v CAMP návrh Vltavské filharmonie a následně s veřejností diskutovali o jednotlivých tématech, která jsou důležitá při výstavbě významné veřejné budovy.

Rok 2022 jsme zakončili setkáním ambasadorů, podporovatelů a přátel Vltavské filharmonie. Slavnostního večera se účastnili i členové týmu Vltavské filharmonie a Institutu pro plánování a rozvoje, kteří se podílejí na projektu a kterým patří velké poděkování.

Poděkovat bychom chtěli i vám všem, kteří souzníte s projektem Vltavské filharmonie. Jeho příznivců není málo a těší se i zájmu médií – v roce 2022 vyšlo k tématu budovy přes 1500 článků, z více než 300 v zahraničních médiích. Pouze 1 % reakcí v médiích bylo negativní.

Kromě angličtiny vyšly články také ve španělštině, katalánštině, polštině, francouzštině, dánštině, turečtině, němčině, slovenštině a italštině. O Vltavské filharmonii psala lifestylová i odborná, lokální i světová média jako např. Dezeen, Designboom, Domus, Archdaily, Forbes, Czechcrunch nebo E15.

Co čeká projekt Vltavské filharmonie v novém roce 2023 se brzy dozvíte na tomto webu. Nyní vám přejeme šťastný nový rok plný zdraví, radosti a úspěchu.

Další aktuality