Tři nové koncertní síně. Praha, Brno a Ostrava táhnou za jeden provaz

„Všechny tři projekty na výstavbu nových koncertních síní v Praze, Brně a Ostravě jsou synergické, po jejich dokončení a zprovoznění se významně posílí postavení České republiky na kulturní mapě Evropy a zásadně se zvýší atraktivita Česka pro nejvýznamnější světové orchestry a sólisty.

Představitelé všech tří měst chápou projekty na výstavbu koncertních sálů jako splátku dlouhodobého dluhu, v Česku nebyl postaven podobný druh stavby dlouhá desetiletí a ve srovnání se zahraničím jsme v tomto ohledu velice zaostali. Praha, Brno i Ostrava koncertní síň, jejíž parametry budou odpovídat standardům 21. století, potřebují. Ze zkušeností ze zahraničí (např. i z Polska) jednoznačně vyplývá, že po zprovoznění nové koncertní síně násobně vzrůstá zájem místního publika o koncerty vážné hudby. Podpora této části kulturního spektra je jedním z důvodů, proč se všechna tři města k realizaci projektů rozhodla. 

Žádný ze tří projektů nového koncertního sálu nelze realizovat bez účasti státu. Účastníci setkání se shodli na tom, že investice z veřejných zdrojů, vložené do takovýchto projektů, se nepřímo ale i přímo veřejnosti vrátí. Dokládají to výsledky zpracované dopadové studie na projekt Vltavské filharmonie v Praze. Účastníci se dohodli, že se pokusí vytvořit společnou platformu pro jednání se státem o jeho dalším zapojení do uvedených projektů.“

Představitelé všech tří měst se dohodli, že se budou nadále vzájemně o přípravě svých projektů informovat, vyměňovat si zkušenosti a navzájem všechny projekty podporovat.

Za Prahu se setkání zúčastnili primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček a dále ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy Daniel Sobotka, ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, generální manažer České filharmonie Robert Hanč, předseda Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze Roman Bělor a členové projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer, Martin Gross a Petra Hrubešová.

Další aktuality